" Yeni " Kategorisi

 • Türk eğitim tarihi üzerine yeni düşünme yolları

  Türk eğitim tarihi üzerine yeni düşünme yolları

  Arşivlerin içerdiği belgelerin Türk eğitim tarihi açısından ne kadar önemli bir yeri olduğunu gösteren Maariften Millî Eğitime İstanbul Sicilleri, İstanbul’daki öğretmenlerin tümünü içermemesi sebebiyle öğretmenlere ve eğitime dair konularda kati hükümler vermeye imkân tanımasa da modernleşme devrinde yaşananları genel hatlarıyla aksettiriyor.


 • Yeni Milli Eğitim Bakanı beklentiler ve umutlar

  Yeni Milli Eğitim Bakanı beklentiler ve umutlar

  Başka biri olsaydı “Bakanı Bekleyen Büyük Sorunlar” başlığı daha uygundu, bu yazıya. Eğitim camiasının yakından tanıdığı, eğitim camiasını yakından tanıyan biri bakan olunca durum değişiyor. Ziya Selçuk, eğitimin içinden biri. Milli Eğitim’i ve eğitimi damarlarına, kodlarına kadar biliyor. Bu yüzden Ziya Selçuk’un bakanlığı, eğitimciler tarafından coşku derecesinde mutluluk ve umutla karşılandı.


 • Yeni Türkiye’nin küreselleşme seçeneği

  Yeni Türkiye’nin küreselleşme seçeneği

  Batı medeniyetinin ve modernleşme süreçlerinin isterleri hilafına, Türkiye küresel sisteme karşı alternatif bir gücün, bir medeniyet tasavvuru ve oluşumunun öznesi/öncüsü olabilecek midir sorusu belirleyici niteliktedir. Yeni Türkiye, bir taraftan küresel sistem içindeki yükseliş trendini devam ettirebilir, ettirmesi kaçınılmaz olabilir, lakin öbür taraftan alternatif bir sistem arayışının kararlı öznesi olma yolunda ciddi bir performansı da göstermek zorundadır.


 • Yeni dönemde egitim sil baştan mı?

  Yeni dönemde egitim sil baştan mı?

  Akıllardaki temel soru, yeni dönemde eğitimde tamamen sil baştan bir tavra girilip girilmeyeceği. Sektörün içinden biri olarak, sil baştan her türlü yaklaşımın olumsuz sonuçlarının, getirisinden daha fazla olacağını düşünüyorum. Bu yüzden sistemin değişim yorgunluğu göz önünde bulundurularak adımların temkinli atılması, sürecin sağlıklı yönetimi açısından büyük önem arz ediyor.
 • Yeni nesil seçmen

  Yeni nesil seçmen

  Üç Hürriyetten taviz vermeyen bir yol izleyeceğiz. Fikir Hürriyeti; İnsanlar inandığı doğruları ifade etmeli deriz, yalanla imanın aynı bedende olmayacağına inanırız. Din ve Vijdan Hürriyeti; İnsanoğlu dili, dini, rengi, etnisitesi ve mezhebi ne olursa olsun; Meşrebi ile bizimle birlikteliğine bakacağız. Hür teşebbüs; Ekonomik ve sosyal sistemi bir ahilik ve lonca anlayışı ile ayakta tutacağız.


 • 16 Nisan’dan 24 Haziran’a yeni politik kültür

  16 Nisan’dan 24 Haziran’a yeni politik kültür

  24 Haziran’a giden süreç ve sonrasında ortaya çıkan politik şekillenmeler iki kutuplu siyasal yapılanmanın önünü açacaktır. Bu anlamda da 27 Mayıs’la açılan parantezin kapanacağı ve CHP’nin klasik siyaset anlayışında görüldüğü şekliyle siyasetin belirli değerlere sadakat ya da sadakatsizliği değil, toplumun ihtiyaçlarını merkeze almak zorunda kalacağı söylenebilir.


 • Yeni Türkiye’de ideoloji sorunu

  Yeni Türkiye’de ideoloji sorunu

  Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Evkuran “Teolojik tartışmaları devlete resmî ideoloji teklif etmek değil, sosyal teoriye katkı sunmak bağlamında yürütmek daha doğru olacak” diyor.


 • PKK Terörünün Yeni Resmi Sponsoru: Fransa

  PKK Terörünün Yeni Resmi Sponsoru: Fransa

  Ortalık zaten karışık. Bir de sen çıkma. Boyunu aşan işlere karışma. Laf mı şimdi bu?
  Çıkmışlar. Türkiye’yle PYD arasında arabulucu olacaklarmış.
  Sanki Türkiye’nin arabulmaya ihtiyacı varmış gibi. Sanki Fransa’nın bu işe gücü yetermiş gibi.


 • Çocuklar İçin Yeni Tehlike İsimsiz Mesaj Uygulamaları

  Çocuklar İçin Yeni Tehlike İsimsiz Mesaj Uygulamaları

  Gazete Habertürk’ün ‘sanal zorba tehlikesi’ haberi, dikkatleri tekrar sanal dünyada çocukları bekleyen tuzaklara çekti. Yurtdışında ‘sanal zorbalık’ örnekleri nedeniyle ebeveynlerin yasaklanmasını istediği ‘Sarahah’ın Türkiye’de de kullanıcı sayısı hızla artıyor. Gazete Habertürk’ten Soner Özcan’ın haberine göre uzmanlar, isimsiz mesaj uygulamasının taciz ve tehdit söylemlerini artıracağını ifade etti. • ABD’nin Yeni PKK Planı

  ABD’nin Yeni PKK Planı

  Türkiye, Suriye krizinin önemli bir kısmı boyunca askeri gücünü yedekte tutmayı tercih etti. 2015 yılında PKKşehirlerde ayaklanmaya dönük yeni terör stratejisini devreye soktuğunda, örgütün asıl stratejisinin Türkiye değil Suriye olduğu açıktı. Ancak bu dönemde Türkiye önceliğini içeriye vermek durumunda kaldı ve kısa sürede PKK’nın “şehir ayaklanma stratejisi” Türkiye sahasında başarısız oldu. Fakat Suriye, terör örgütünün “yeni stratejisini” hayata geçirmeye çalıştığı asıl sahaya dönüştü. • Avrupa’da aşırı sağ karşısında yeni arayışlar

  Avrupa’da aşırı sağ karşısında yeni arayışlar

  Kurz’un ironik ‘anti-establishment söylemi’ ile düzen karşıtlığı imajını parlatmaya çalışması kesinlikle zamansız ve sebepsiz değildir. Kurz, Van der Bellen ve Macron’un stratejisinin yeterli olamayacağının farkına varmıştır, düzen karşıtı bir konuma kendini yerleştirmeye çalıştırmaktadır.


 • Hamas’ın yeni siyaset belgesinin perde arkası

  Hamas’ın yeni siyaset belgesinin perde arkası

  Geçen günlerde Hamas’ın açıkladığı yeni siyaset belgesi, Filistin sorununu ve tarafların pozisyonlarını tekrar konuşmamıza ve tartışmamıza vesile oluyor. Gelinen nokta itibariyle Hamas, kuruluş bildirgesindeki radikal pozisyonunu yumuşatıyor ve tabiri caizse İsrail ile olası bir barışa kapı aralıyor. Uzunca bir zamandır dile getirdiğimiz üzere, Filistin sorununda yapılan temel hatalardan da biri olarak, soruna muhatap tarafların her birini bir şekilde masaya çekmeden yapılacak anlaşmaların beyhudeliği ortaya çıkmış ve Hamas da yeniden şekillenen bölgesel düzeni doğru okuyarak kendisine masada bir yer açmak için ihtiyaç duyduğu asgari meşruiyeti kazanmış görünüyor. Hamas’ın yeni açıkladığı siyasi vizyon belgesini satır satır incelemenin, hem bu yazıya ayrılacak mütevazi alan hem de müellifinin salt olayları aktarmakla mükellef bir muhabir/vakanüvis olmadığı düşünüldüğünde gereksiz olduğu kanaatindeyim. Fakat elbette ki böylesi bir dönüşümün anlatmak istediği bir rezervi söz konusudur. • ABD’NİN YENİ SYKES-PİCOT ÇABASI VE PYD’NİN ROLÜ

  ABD’NİN YENİ SYKES-PİCOT ÇABASI VE PYD’NİN ROLÜ

  Soğuk Savaş’la beraber küresel güçler çıkar çatışmalarını ve jeopolitik emellerini vekalet savaşları üzerinden yürüttükleri gerçeğidir. Dönemin iki süper gücü olan komünist Rusya ve kapitalist ABD’nin hiçbir zaman tam kapasite birbirleriyle savaşmadığını fakat anlaşmazlıklarını üçüncü dünya ülkelerini savaşa sokarak kendi hesaplarını bu şekilde gördüklerini öğrenir öğrenciler. İlaveten öğrenciler Soğuk Savaş sonrası ‘yeni dünya düzeninde’ vekalet savaşlarının üçüncü dünya coğrafyasının yanında küresel terör örgütleri üzerinden yapıldığını da öğrenir.


 • Yeni Dönemde Uzlaşma Siyaseti

  Yeni Dönemde Uzlaşma Siyaseti

  Yeni sistemde Cumhurbaşkanı seçilebilmek ve yürütme gücünü elde edebilmek için seçmenin yarısından bir fazlasının oyunun alınması gerektiği birçok yorumcu tarafından dile getirildi. Bu noktadan yola çıkarak uzlaşmanın, toplumun mümkün olduğu kadar fazla kesimini kapsamanın siyasetin bir gerekliliği olarak ortaya çıkacağı söylenebilir. Gerçekten de yeni sistem siyasi partileri, liderleri ve siyasi gelenekleri uzlaşmaya zorlayacak.


 • İblisî Düzenin Başındaki Yaratık ve Yeni Türkiye

  İblisî Düzenin Başındaki Yaratık ve Yeni Türkiye

  Adına ‘küresel baronlar’ denilen çoğunluğu Alman kökenli Yahudilerden oluşan bir çete var. Bunların bir bölümü koyu satanist, bir bölümü ise liberal ateist. Merkezi Paris olan 300’ler meclisi, 250 kadarı Yahudi servet sahibinden oluşuyor. Geri kalanı ise bunların emrindeki siyasetçi, diplomatlar vs. Bunların yapıları konusunda farklı bilgiler olmakla beraber, azalan sayıda alt grupları da var. Nihayetinde bu kan emici çete 4 kişiye kadar iniyor. Masonların yayınladığı ‘Mimar Sinan Dergisi’nin 1950’lerdeki sayılarında yer alan bilgiye göre en tepede 4 yaratık var.