" milli " Kategorisi

 • Milli Savunma Bakanı’nı bekleyen üç mühim görev

  Milli Savunma Bakanı’nı bekleyen üç mühim görev

  Bir dönüşüm içindeki Türkiye yakın vadede ordusunu da yeni konjonktüre uygun olarak dizayn etmenin gayretinde. Yakın vadede özellikle jandarmanın tamamen profesyonel hale gelmesi ve ordunun büyük kısmının profesyonellerden oluşacak olması büyük bir dönüşüm olarak karşımızda duruyor. Bu dönüşümü yine işinin ehli bir Bakanın riyasetinde yapmak bir zaruret.


 • Yeni Milli Eğitim Bakanı beklentiler ve umutlar

  Yeni Milli Eğitim Bakanı beklentiler ve umutlar

  Başka biri olsaydı “Bakanı Bekleyen Büyük Sorunlar” başlığı daha uygundu, bu yazıya. Eğitim camiasının yakından tanıdığı, eğitim camiasını yakından tanıyan biri bakan olunca durum değişiyor. Ziya Selçuk, eğitimin içinden biri. Milli Eğitim’i ve eğitimi damarlarına, kodlarına kadar biliyor. Bu yüzden Ziya Selçuk’un bakanlığı, eğitimciler tarafından coşku derecesinde mutluluk ve umutla karşılandı.


 • Yerli-Milli muhalefet ihtiyacı

  Yerli-Milli muhalefet ihtiyacı

  Muhalefet için en doğru yol Cumhurbaşkanlığı sistemini kabullenmek ve Cumhur İttifakı’nın karşısına toplumun değerlerine saygılı ve farklı toplumsal kesimlerin taleplerini merkeze alan sol bir adayla çıkmaktır. Cumhur İttifakı’nın gerçek anlamda alternatifi ancak yerli-milli sol bir aday olabilir.


 • Yerli-milli siyasi özne ve muhalefetin ittifak sorunu

  Yerli-milli siyasi özne ve muhalefetin ittifak sorunu

  Seçmenlerin önlerine konan ittifakların sadece seçime gidilen süreçle ya da seçimi kazanmakla sınırlı olmadığının altını çizmek gerekir. Kurulacak ittifaklar, nasıl bir yönetim tarzı ve siyasi düzen ortaya koyacaklarıyla yani seçimden ziyade seçimden sonrasıyla ilgilidir.


 • Milli mutabakat metni olarak İstiklal Marşı

  Milli mutabakat metni olarak İstiklal Marşı

  İstiklal Marşı, dünya marşları arasında şiiriyeti en yüksek marştır. Mehmet Akif’in kaleme aldığı bu marş, tarihten silinmek istenen bir milletin nasıl ve hangi değerlerle ayağa kalktığının, küllerinden yeniden nasıl doğduğunun da açık bir belgesidir.


 • Yerli ve milli yazılım meselemiz

  Yerli ve milli yazılım meselemiz

  Teknoloji uzmanı Salih Cenap Baydar, kısa süre önce tanıtımı yapılan PTT Messenger uygulamasına ‘açık kaynak lisanslarındaki sözleşme maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle’ sert eleştiriler yöneltiyor.
 • Yerli-Milli ittifak ve 28 Şubat davası

  Yerli-Milli ittifak ve 28 Şubat davası

  1980 darbesine iştirak edenlerin Haziran 2014’te müebbet hapisle cezalandırılması, halen devam etmekte olan 28 Şubat davasında gelinen nokta ve 15 Temmuz darbe girişimi davalarının hızla devam etmesi Türkiye’de demokratikleşme adına çok önemli bir eşiğin aşıldığını göstermektedir. Darbeleri yargılama süreci, ne iddia edildiği gibi bir intikam arayışına ne de mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin tecelli etmesi gibi apolitik bir duruma indirgenebilir. Birbirlerinin karşıtı olan bu süreci apolitik bir biçimde tanımlama girişimleri, ülkede gerçekleşen tarihi yapısal kırılmayı gözden kaçırmaktadır.


 • TRT’de Kimlik Sorunu

  TRT’de Kimlik Sorunu

  1964 tarihinde ilk önce radyo olarak yayın hayatına başlayan TRT, 1968’de ise bünyesine Televizyon yayıncılığını da ekleyerek yayın yelpâzesini genişletmiştir. TRT kuruluşundan bugüne kadar birçok tarihi olaya tanıklık etmiş, bilhassa darbe konuşmaları TRT’den yapılmış, Türk iç ve dış siyasetini yönlendiren son gelişmeler buradan halka duyurulmuştur. Türk devletinin televizyonu olması dolayısı ile de bir çok zaman mevcut siyasetin propaganda aracı olarak kullanılmış, politikada meydana gelen çalkantılardan TRT de bir çok zaman etkilenmiştir. • Milli Mücadele İttihatçıların Eseridir

  Milli Mücadele İttihatçıların Eseridir

  “Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık” adlı eseri geçtiğimiz günlerde Ötüken’den çıkan İsmail Küçükkılınç’’a göre Milli Mücadele’yi organize edip gerçekleştirenler İttihatçılardı. Teşkilatın askeri lider olarak görevlendirdiği Mustafa Kemal zamanla siyasi liderliği de ele geçirince “ülkeyi İttihatçılar batırdı, Mustafa Kemal kurtardı” propagandası başlatıldı.


 • Ekrem Pamukçu ve Kerkük Davamız

  Ekrem Pamukçu ve Kerkük Davamız

  Kerkük’te Cumhurbaşkanımızın tabiriyle fiili işgal hareketi olduğu, IKBY çatısı altında Kerkük’ün Türk Dünyasından koparılma çabası söz konusu olduğu günlerdeyiz. Barzani yönetimin bayrağı olmaması gereken her yerde! dalgalanarak meşruiyet ve nüfuz zeminini arttırmakta. Buna karşı Türkiye’den ve bu cümleden Irak Türkmen toplumunda itirazlar yükseliyor. Bu yazıda, rahmetli hocam, Kerkük ve Irak Türkmenleri uğruna bölgede zehirlenerek yakalandığı hastalıktan kurtulamayan Prof. Dr. Ekrem Pamukçu’yu anmak sadedinde onun kaleminden, Kerkük Tarihi başlıklı yazısından bir bölümü ve konuyu dikkatlere sunmak istiyorum.


 • Millî Bellek

  Millî Bellek

  Millî bellek, millet olarak var olmanın temelidir. Türk olmanın, Türk kalmanın ve çocuklarımıza güçlü bir miras bırakmanın güvencesidir. Millî belleği kaybetmek ise, ancak Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yerini almanın bir güvencesi olabilir. Eğer şanslıysanız tabii…


 • Evrensel Ortak Kültür

  Evrensel Ortak Kültür

  Kültür, esas itibârı ile bir çok farklı tanım ile açıklanılmaya çalışılan bir kavram olsa da, sosyologlar ve kültür bilimciler genellikle kültür kavramı için bir milleti oluşturan maddi ve manevi bütün değerler ile kültür kavramının sınırlarını çizerler. Kültürü oluşturan maddi ve manevi değerler ise, özellikle bir milleti oluşturan bütün dinamikleri kapsamaktadır. Kültürü oluşturan esas unsurlar milletlerin dil, tarih, inanç başta olmak üzere kendi bireysel ve özgün tecrübeleridir. Bu sebeple de yeryüzünde varlık gösteren ve hayat alanı bulmuş her etnik unsurun kültürü özgün ve farklıdır.


 • Milli Kültür Şurası Üzerine

  Milli Kültür Şurası Üzerine

  Bizim gibi çok köklü, farklı ve zengin bir kültürel birikime sahip olan bir ülke, kültür politikalarını sürekli günün şartlarına göre yenilemek ve canlı tutmak zorundadır. Yirmiden fazla medeniyete ev sahipliği yapan, yirminin üzerinde farklı dine, dile, ırka mensup insanları asırlarca birlikte ve bir arada barış içerisinde yaşama ve yaşatma tecrübesine sahip bulunan bir ülkenin, sahip bulunduğu kültürel mirası yeterince takdir ederek buna hak ettiği önceliği vermemesi, üzücü olmanın ötesinde trajik bir durumdur.


 • Tasavvurların Milli Mücadelesi

  Tasavvurların Milli Mücadelesi

  Ülkemizde yaşanan derin acılar bugünlerin arkasındaki, var olanı var eden olgu dünyasının da yeniden irdelenmesi zaruretini düşündürüyor. Bu noktada ben idrakimiz, kendilik şuurumuz ve biz olmak kavramlarımızı kuran arka planı, metotlu ve tefekkür odaklı bir çerçevede yeniden bir yenilenme perspektifi içinde okumamız gereği aşikardır. Ben olmayı bir irade ve idrak olarak gerçekleştirememiş sürü bireylerin toplumsal görüntüsünün bir millet için bedellerini yaşayarak görüyoruz.


 • Milli Davamız ve Meselemiz Suriye

  Milli Davamız ve Meselemiz Suriye

  Suriye, daha genel bir coğrafî tanımı ile “Ortadoğu” beşeriyetin varlığı ile beraber tarihî çağlardan itibaren önemli bir merkez olmuştur. Tabiî öncelikle “Ortadoğu” tanımının siyasi bir tanım ve kavram olduğunu belirtmekte fayda var. İngiltere siyasetinin ürünü olan bir kavramdır. İngiliz Üst Aklı’nın yarattığı, içini doldurduğu ve kendi devlet politikalarını inşaâ ettiği bir olgudur. Ortadoğu, Semavi dinlerin varlık alanı bulduğu bir coğrafya olması hasebi ile tarihi süreç içerisinde yeryüzünün en gözde toprakları olagelmiştir. Özellikle de semavi dinlerin merkezi olması, bu topraklara muazzam bir zenginlik ve potansiyel kazandırmıştır.


 • Hurda Kağıt Fiyatına Satılan Milli Kültür Varlığımız

  Hurda Kağıt Fiyatına Satılan Milli Kültür Varlığımız

  Hurda olarak satılan bu kağıtlar içerisinde yüzlerce nadide eserin bulunduğu ve bunların sahaflara aktarıldığı bildirilmekteydi. Gazete haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in önceki gün Twitter hesabından yaptığı “Milli Kütüphane’de pek çok eserle ilgili suç teşkil eden uygulamalar tespit ettik” açıklaması ile bu olayı anlatmaktaydı. Hürriyet muhabirleri Ankara’daki çeşitli sahaflarda Milli Kütüphane mühürlü kitaplara rastlamışlardı.
  2007 yılında 102 ton ve 2011 yılında 45 ton olarak gerçekleşen bu hurda kağıt satışı ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa görülmüyor.


 • Köroğlu’nun Hayatı ve Şahsiyeti

  Köroğlu’nun Hayatı ve Şahsiyeti

  Târihî ve mitolojik unsurlarla bezenmiş Türk destan ve halk kahramanı. Orta Asya sâhasında gelişen ve mitolojik ögelerle karışmış bir destân olma keyfiyetine sâhip, ayrıca Türk milletinin esâtirî geçmişinin izlerini ve İslâm öncesi dönemde oluşmuş çok belirgin motifleri bünyesinde barındıran Köroğlu ile Batı’da Azerbaycan ve Anadolu sâhasında birtakım târihî şahsiyetlere ve halk âşıklarına dayandırılarak hakkında çeşitli hikâyeler ve masal motifleri oluşmuş, her ikisi de ozan olan eşkıyâ veya asker tipleri çerçevesinde iki ana Köroğlu mevcuttur ve bunların hepsinde ortak yanlar bulunmaktadır.