" Doğan Erme " Kategorisi

 • Doğru Kabullendiğimiz Yanlışlar – İki

  Doğru Kabullendiğimiz Yanlışlar – İki

  Muhammed as İsmail as ın soyundan gelmemiştir. Hem Anne hem Baba Kureyş asıllıdır. Onları Putperest Kureyşlilerden ayıran özellik İbrahim as ın takipçileri olmalarıdır. Muhammed as ın Yüce Allâhın Elçisi olmasına başlangıçta çok sevinen soy yakını Çöl yaşamından gelen Bedevi Kureyş’liler önceki yaşamlarından kalan alışkanlıkları nedeniyle şiddete, inkâr etmeye, yalan söylemeye, ikiyüzlü davranış sergilemeye yatkındır. Kimseye güven duymaz, amaçlarını içlerinde saklı tutar, açıkça söylemezler. Suç, kabahat işlemeye yatkındır. Kolay zahmetsiz kazancı severler. Kazandıklarını paylaşmayı sevmezler. Amaçlarına ulaşmak için sabırla fırsat kollarlar. Sadece kendilerinden olan, kendileri üzerinde hak ve tasarruf sahibi kabul ettikleri ileri gelenlerin isteklerini yerine getirirler. Güçlü olmak için bir arada yaşamayı severler.


 • Doğru Bildiğimiz Yanlışlar – Bir

  Doğru Bildiğimiz Yanlışlar – Bir

  Yüce Allâhın sahibi olduğu Kadın Erkek herkesi kapsayan, Temel İnanç ilkeleri Kadın Erkek herkes için geçerli olan tek Din İSLÂM DİNİDİR. Âdem Peygamberden Muhammed as a kadar bütün Elçilerine bildirilen, herkesin ölümle geri döndüğü hesap günü yargılanmaya esas alınacak olan İSLÂM DİNİNİN Temel İnanç İlkeleri aynıdır. Hiçbir değişiklik göstermez. Hiçbir ayırımcılık yapmaz. Kadın Erkek herkes için geçerlidir. Bu nedenle EVRENSEL dir. Yüce Allâh önceden belirlediği İslâm Dininin Temel İnanç İlkelerini İnsanlar arasından seçtiği bütün Elçilerine Meleği Cebrail as ile Kulak yolu ve konuşulan dil ile duyurmuş, duyduklarını tam ve eksiksiz olarak İnsanlara duyurmalarını istemiştir. Yüce Allâh ve Cebrail as hiçbir Elçisi ile yüz yüze gelmemiş, konuşmamıştır. Muhammed as yeni bir Din yeni bir Kitap yeni kurallar getirmemiştir. Herkesi kapsayan bütünlüğü ayrışarak bozulmuş, herkes için geçerli Kadın Erkek ve farklı İnanç ayrışımları ile kötü hale getirilmiş Temel İnanç İlkelerini düzeltmek, İslâm Dininin bütünlüğünü yeniden sağlamak için seçilmiş okuryazar, birkaç dili konuşabilen Elçisidir.


 • Havariler ve Hristiyanlık

  Havariler ve Hristiyanlık

  Şüphesiz Şeytan asla yerine getiremeyeceği vaatler ile aldatıp, kandırarak ele geçirdiği, kendisi gibi Aklı örten hırs içindeki ileri gelen, üstün olmaya, İnsanları yönetmeye aşırı istek duyan hastalık sahipleri ile işbirliği yapar. Üstünlüklerini kaybetmiş olan Firavun soyu ile karışmış, etkileme sanatı ustası İsrail oğullarından olan ayrışıp, kendilerine yeni bir yol çizmek, üstünlüklerini yeniden kazanmak isteyen Havariler ile işbirliği yaptı. Yüce Allâhın Dünya ve Ahiretteki mutlak hükümranlığının paylaşanların çoğalmasını, İslâm Dininin herkesi kapsayan bütünlüğünün bozulmasını, parçalara ayrılmasını isteyen Şeytan sevinç içinde Havarilere yol gösterip teşvik etti.


 • Hz. Musa ve Hz. Muhammed

  Hz. Musa ve Hz. Muhammed

  Musa as ile Muhammed as arasındaki Elçilerimizin hepsi, Meryem as oğlu İsa as da dâhil, Yüce Allâha şükür etmeyi unutmamak için taşlara kazıyıp, yazılanların, Musa as ın doğru olarak bildirdiği Yüce Allâhın sahibi olduğu İslâm Dininin gerçek ve doğru, herkesi kapsayan Adil, Temel İnanç İlkelerinin delillerinden olduğunu söylediler. Meryem as, İslam Dininin Temel İnanç İlkelerini doğru olarak öğreten Zekeriya as dan öğrendiklerini oğlu İsa as da doğru olarak öğretti. Onlar hiçbir destek almadan, Atalarından öğrendiklerini doğru olarak ileriye taşıyan oldular. Meryem as ile oğlu İsa as, İsa as ın Meryem as dan olma Yüce Allâhın oğlu olarak Yüce Allâhın Kutsallık nitelikleri ile donatarak, kendisine denk İlâh yaptığını, Cebrail as tarafından zeytinyağı ile vaftiz edilip, bilgilendirildiğini, kendilerinin İsa as ın yardımcıları olduklarını söyleyen havarilerin söylediklerini asla kabul edip, doğrulamadılar.


 • Hz. Süleyman

  Hz. Süleyman

  İnsanlar Süleyman peygamberinde Şeytanın hükümleri üzerine Temel kurup inşa eden sapan, saptıran olduğunu sandılar. Süleyman peygamber Yüce Allâhın Dünya ve Ahiretteki mutlak hükümranlığını paylaşan sapan, saptıran olmadı. İhmali nedeniyle ardında derin, kötü izler bırakanlardan oldu. Şeytan işbirliği yaptığı ortaklarına, normal davranış dışında dikkati dağıtan etkileyici, şaşırtıcı davranışlar sergileyerek ve etkileyici sözler söyleyerek düşünme yeteneklerini ortadan kaldırıp etki altına aldıkları İnsanları kolayca aldatıp, kandırmalarına yardım etti. Kendilerine öğretilenleri, İnsanlara öğretmek için indirilmiş Melekler olduklarını söyleyen, Süleyman peygamberin bıraktığı boşluğu değerlendiren Harut ve Marut adlı iki kişinin söylediklerini Süleyman peygamber duyduğunda İnsanlara, Yüce Allâhın İnsanları bilgilendirmek için kesinlikle Melek indirmediğini söyleyerek onları yalanladı.


 • Tevhid ve Takva

  Tevhid ve Takva

  Şüphesiz Yüce Allâh, Dünya ve Ahiretteki mutlak hükümranlığını paylaşarak, Sahibi olduğu İslâm Dininin Kadın Erkek herkesi kapsayan bütünlüğünü bozarak öncelikli Temel İlkesi olan TEVHİD i ortadan kaldıranlara yegâne tanıktır. Herkesi kapsayan bütünlüğünü bozmayan, asla ayrımcılık yapmayan İslam Dininin Kadın, Erkek herkes için geçerli Temel İnanç İlkelerini içeren delillerini doğru olarak bildiren, ileriye taşıyan, yanlışı doğrusu ile düzelten, İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, kendisine içtenlikle bağlı kalan TAKVA sahiplerine yegâne tanıktır.


 • Musa Peygamber

  Musa Peygamber

  Çocuklukları Musa as ın yanında birlikte geçen Eyüp peygamber, Yuşa ve Davut peygamberin yaptıklarına, sergiledikleri farklı davranışlarına Yüce Allâh mutlak tanıktır. Şüphesiz Yüce Allâhın unutturulan, bozulan İslam Dininin Temel İnanç İlkelerini düzeltmek, iyi hale getirmek için seçilen, üzerine indirilen Meleği ile bilgi sahibi yapılan Eyüp peygamberin yanında bulunan Davut as ve diğer yakınlarının başlangıçta çok iyi performans gösterdiğine tanık oldular. İlâhlık gömleği giyen Yuşa başlangıçta kendisi ile mücadele eden Eyüp peygamberin içinden kendisine özenç duyduğunu, İlâhlık gömleği giyme tutkusunu fark etti.


 • İSLAM DA KADİR GECESİ

  İSLAM DA KADİR GECESİ

  Yüce Allâhın Cennette sevgi ile yaratığı, kendisine ait Kutsallık nitelikleri ile donatıp değer kazandırdığı, düşünüp, sorgulayıp Akıl süzgecinden geçirdiğinde doğruyu yanlışı ayırabilecek yeti sahibi yaptığı İnsan kendisinden bekleneni veremedi.
  Düşünüp, sorgulamak Akıl süzgecinden geçirmek ona yük geldi. Kolaycılığa kaçıp, kendi sorumluluğunu başkasına devretmeyi tercih etti. Böylece sorumluluklarından kurtulacağını sandı. Bu anlayış içindeki İnsan Şeytanın çelişkili sözlerini fark edemedi. Daha Cennette Şeytanı ve Elçisi Âdemi Yüce Allâha ortak koştu.


 • HAC, EYÜP PEYGAMBER VE YUŞA

  HAC, EYÜP PEYGAMBER VE YUŞA

  İbrahim as dan önce Mescidi Haram’ ın külliyesinin onarım, bakım ve temizliğini üstlenen, Putperest Kureyş’lilerin Putlarını koymalarını ve ibadetleri için ayrılan bölüme (KÂBE) girmeden önce etrafında saygılı tavırla dolaşıp girmeyi adet edinmişlerdi. Kâbe’yi Putlardan temizleyip kendisine mesken edinen İbrahim as ın ve İsmail as ın ölümlerinden sonra da bakım, onarım ve temizliğini üstlendiler. Edindikleri alışkanlıklarını sürdürüp İbrahim as ın evine de etrafında saygılı tavırla dolaşıp girdiler. Adetlerini bozmayıp gelenek haline getirdiler. Mescidi Harama ziyaret için gelenler Kureyş’lilerin sergiledikleri tavırdan etkilendiler. İbrahim as ın evini ziyaret edene ödül olarak suç, kabahatlerinden temizlenip, üstünlük verilen yer olarak bilinmesine sebep olan Kureyş’lilerin asılsız söylentilerinin yayılmasına ve öyle kabul görmesine sebep oldular.


 • İslam ve Oruç

  İslam ve Oruç

  Şüphesiz Yüce Allâhın bütün yaratıklarına fayda, yarar sağlayan gökler ve yeryüzü içindeki oluşumların, gece ile gündüzün düzenli sürgit döngüsü, belirlediği kurallar ile kusursuz devinimleri Yüce Allâhın mutlak varlığını, sınırsız güç ve bilgi sahipliğini, büyüklüğü ve yüceliğinin simgeleridir. Yüce Allâh için Elçisi olarak iş yapmak çok büyük sorumluluk gerektirir. Yüce Allâh için Elçisi olarak iş yapmayı ağır yük sayan, Yüce Allâhın Elçisi unvanını yetersiz bulan, Eyüp peygamber İlâhlık gömleği giyen, İlâhçılık oynayan Atalarına içinden duyduğu, engelleyemediği büyük özenti, sempatisinin yara bere olarak dışa vuran, hastalığını fark edemedi. Eyüp peygamber başlangıçta, kendisinin önce Melek olarak yaratıldığını, sonra İnsan bedeni ile bedenlenip yeryüzüne gönderildiğini, Yüce Allâh gibi hüküm koyan, kaldıran, İnsanlar üzerinde hak ve tasarruf sahipliği iddia eden, İlâhlık gömleği giyen Yuşa’yı yalanlayıp, mücadele etti.


 • Musa Peygamber

  Musa Peygamber

  İnsanları bilgi karanlığı içinde bırakanlar, İnsanları bilgilendirip, karanlıktan aydınlığa çıkardığı zaman Musa as ı korkutarak ondan bildirdiklerini yalanlamasını istediler. Musa as a kendisi için Yüce Allâhın yanında makam seçmesini, kendileri ile birlikte olmasını istediler. İsteklerini ret eden Musa as a eleştirdiğin İlkelerimiz, sergilediğimiz davranışların, seninde geldiğin soydan bu güne hiç değişmeden gelen, İnsanların Yüce Allâhın buyruğu olarak kabul edip, yerine getirdiği, bizimde takipçisi olduğumuz kabul görmüş, yerleşmiş İnanç İlkelerimiz, geleneklerimiz ve davranış biçimlerimiz olduğunu çok iyi bilirsin.


 • Firavun ve Musa

  Firavun ve Musa

  Firavun soyu ile karışmış İsrail oğulları hile yaparak, aldatarak amaçlarına ulaştıklarını, Musa as ı küçük düşürüp, üstünlüklerini İnsanlara kabul ettirdiklerini sandılar. İnsanları Firavuna geri döndürmek için onunla anlaştıkların, anlattıkları kesinlikle doğru olmayan olayları, aslı olmayan söylenmemiş sözleri yaptıkları haksızlıkları Musa as ın bilmeyeceğini sandılar. Yüce Allâhın Musa as a duyuracağını düşünemediler. Yüce Allâh onların yaptıklarını kendisine duyurduğunu apaçık açıklayıp, bilinir yaptığında kendilerini küçük düşürüp utanç içinde kaldılar. Musa as ın güvenini kazanmak için ona bütün yaptıklarını İnsanlara duyuracaklarına söz verdiler. Yüce Allâhın büyüklüğü karşısında hiçliklerini ifade eden sözler söyleyerek, Yüce Allâhın üstünlüğünü kabul ettiklerini göstermek için yere kapandılar. Yüce Allâhın üzerine yemin ederek, biz Âlemlerin Rabbine inandık.


 • Firavun ve İmanı

  Firavun ve İmanı

  Firavunun yanında yer alan Firavun soyu ile karışmış İsrail oğulları Firavunun toplayıp, esaret altında tuttuğu İllüzyon, hile ile aldatıp, kandırma ustası olan İleri gelen yakınlarını esaretten kurtarmak amacı ile İllüzyon, hile ile aldatmayı bilmediğini çok iyi bildikleri Musa as a karşı yarıştırmak istediler. Firavuna, Şehirdeki bütün hile ile aldatmayı bilen İllüzyon ustalarını ve Musa as a mutlak üstünlük sağlayacaklarından emin oldukları esaret altında tuttuğu hile ile aldatmayı bilen, İllüzyon ustası İsrail oğullarını da çağırmasını hepsini bir araya toplayıp, Musa as ile karşılaştırmasını önerdiler. Onlar Firavunun tutsak tuttuğu yakınlarının İllüzyon, hile ile aldatmayı bilmediğini çok iyi bildikleri Musa as a mutlak üstünlük sağlayacaklarından emin olduklarından Firavuna, Musa as a karşı üstünlük sağlar ise onları serbest bırakarak ödüllendirmesini söylediler. Eğer Musa as kazanırsa tutsak tuttuğu yakınlarının da Musa as ile birlikte gitmelerine izin vermesinin daha doğru karar olacağını söylediler.


 • Kur’an, Musa ve Harun

  Kur’an, Musa ve Harun

  Musa as Vahiy alan Yüce Allâhın övgü ile andığı Elçilerindendir. Musa as istemeden ölüme sebep olduğunda kardeşi ile birlikte Firavun ailesinden uzaklaşmıştı. Yüce Allâhın Elçisi olduktan sonra Firavuna Yüce Allâhın Elçisi olarak, İslam Dininin Temel İnanç İlkelerini bildirmek, kendisinden saklanan İsrail oğullarından olduğunu açıklamak, İsrail oğullarına haksızlıkları nedeni ile İsrail oğulları ile birlikte Ülkeden ayrılmak istediklerini bildirmek için gitti. İkisi arasında geçen karşılıklı söylemleri, yanında bulunan konuşma bozukluğu nedeni ile sözcülüğünü yapan kardeşi Harun’un gerçeği bildiği halde Firavun soyu ile karışmış, Firavunun yanında yer alan ileri gelenlerin istediği gibi değiştirerek İnsanlara duyurdu. Musa as a haksızlık etti. Musa as ın Firavuna, şüphesiz ben Dünya ve Ahiretin Rabbi olan Yüce Allâhın Elçisiyim diyerek İslam Dininin Temel İnanç İlkelerini bildirdiğini söylemedi. Ben Yüce Allâhın üzerine yemin ederek asla bildirilmemiş söz söylemem.


 • Peygamberler ve İlahlaştırma

  Peygamberler ve İlahlaştırma

  Övgü ile anılan Yakup as ın Yüce Allâh ile denk tutulmasını sağlayanın büyük oğlu Yahud olmuştur. Yahud Babasına verdiği sözden vaz geçip, Şeytan ile birlikte hareket eden, onunla aynı zevki paylaşan dost oldu. Şeytanın önerileri ile çok iyi bildiği İslam Dininin Temel İnanç İlkelerine ek yaparak değiştirip, övgü ile anılan Atalarının ortadan kaldırdığı kendilerinden öncekilerin aslı olmayan, gerçek dışı kabul edilemez sözleri yeniden söyleyip, İlâhlık üstlenerek, İlâhlık gömleğini giydi. Yahud un olmasının imkânsız olan, Temel İnanç İlkelerine mutlak aykırı asılsız sözlerle Babası Yakup as ın, Yüce Allâh olduğunu bilmeden, Yüce Allâh ile güreş tuttuğunu, birbiri ile yenişemediklerini, Yüce Allâhın Babasına İsrail adını verip, suç, kabahatlerden arındırıp, temizleyerek, yücelik verip Kutsadığını söyledi. Yüce Allâh ile yüz yüze görüştüklerinde, ona armağan olarak, onun soyundan gelenlerinde bağışlandığını, onun taşıdığı nitelikleri taşıdığını söyledi.


 • Peygamberler ve Şirk

  Peygamberler ve Şirk

  “Yaratılan üzerinde, Kutsallık niteliklere sahip olan sadece Yüce Allâh hak ve tasarruf sahibidir. Sadece ona tapılır. Yüce Allâhtan daha güzel yaratıp, hak sahibi olan, tapılacak olan kimdir? Biz, Yüce Allâha ortak koşmadan, samimiyetle, içtenlikle bağlı kalan, bildirdiğini bildiren, buyruklarına uyan, sorumluluklarımızı yerine getirenler olduk, Aklını yitirenler gibi asla Yüce Allâhın bildirdiğini bozmadık. Kendimizi asla Kutsallık niteliklerine sahip, yanında yardımcı İlâh yapmadık. Rabbimiz herkesin üzerinde hak ve tasarruf sahibi olan, herkesin Rabbidir dedik. Yüce Allâhı istediği gibi büyük saygı, edepli tavır içinde, Kutsallık niteliklerini en iyi tanımlayan İsimlerini içeren delilleri ile saf ve katıksız olarak övülüp, yüceltilerek, şükür edilerek, İnsani niteliklerden uzak tutarak anılacağını bildirip, örnek olup andık. Beğendiği fayda, yarar veren işleri bildirdik.


 • Kur’ân, Haniflik ve Peygamberler

  Kur’ân, Haniflik ve Peygamberler

  Yakup as ın ölüm anında yanında bulunanlara, “kimseyi Yüce Allâha denk tutup, tapılacak İlâhlık yakıştırmayın. İlâhınız, Atalarınız İbrahim as, İsmail ve İshak’ın bir, tek, benzersiz İlâhı Yüce Allâhtır. Bizler sadece Yüce Allâha güvenip içtenlikle inanan, Temel İnanç İlkelerine samimiyetle bağlı kalan, buyruklarına uyan, sorumluluklarımızı yerine getirenler olduk. Umarım sizde öyle olursunuz” Dediği zaman, Yakup as ın söylediklerine tanıklık eden, verdikleri sözden geri dönen, kötü hale getiren, geleceğe derin kötü izler bırakan oğullarıda vardı. Yakup as ın “Temel İlke olarak herkesin yaptığı doğru, yanlış işleri bilip ayırmak, doğru, Adil, hüküm vermek sadece Yüce Allâha ait niteliktir. Geleneksel olarak, Yüce Allâha güvenip içtenlikle bağlı kalanlar olarak bilinenlerin soyundan gelmek, kimseyi ne kendisi üzerine ne bir başkası üzerine kazanç sağlayan üstün özellikli nitelik sahibi yapmaz.


 • Kur’an, Peygamberler ve Kıssalar

  Kur’an, Peygamberler ve Kıssalar

  Yüce Allâh Kur’an ı Kerimde, İlk Elçisi Âdem den, Nuh’a kadar ders alınacak kısa örnek kıssalar, İbrahim as İsmail, İshak, Yakup as ve torunları Musa as ile İsa as Eyüp, Yunus, Harun, Süleyman, Davud as hakkında ders alınacak daha uzun örnek kıssalar ile onlar üzerinden bilgi vermekle, sahibi olduğu herkesi kapsayan İslâm Dininin tekliğini, Temel İnanç İlkelerinin dünden bu güne değişmediğini ve Evrenselliğini açıkça ortaya koymuştur. Kesinlikle, hiçbiri için tüm yaşam sürecini kapsayan bilgi vermemiştir. Kesinlikle kişiliklerini, elde ettikleri değerleri zedelemeden, incitmeden, kesinlikle konu dışına çıkmadan, sadece konu ile ilgili olarak onlar hakkında sınırlı, örnek alınacak, ders çıkarılacak seçilmiş örnekler vermiştir.


 • Hz. İbrahim ve Kabe

  Hz. İbrahim ve Kabe

  İbrahim as Elçiliği döneminde çoklu farklı İnanç sahiplerinin yanlışlarını akla uygun davranışla düzeltmeye çalıştı. Mescidi Haram Külliyesinde yer alan Put-Heykellerin bulunduğu yerdeki en büyüklerinin heykelini gece alıp hemen yan tarafındaki boş su çukuruna bıraktı. Sabah onu orada görenler hem şaşkınlık hem öfke duydular. İbrahim as ı suçladılar. Sen mi yaptın diye sordular. Bana değil kendisine sorun dediğinde ama o göremez, konuşamaz dediler. İçinde bulunduğu küçük çukuru gösterip kendisini küçük bir çukurdan kurtaramayan sizi Ateş çukurundan nasıl kurtaracak diye sordu. Eli ile çukurdan çıkarıp ellerine verdi. Şaşkınlıktan, ellerinden düşürdüler. İçlerinden üstünlüklerini yok ettiği için İbrahim as a öfke duyan Kureyş’liler (Kâbe) yi Putlardan temizlemesine kendisine Mesken edinmesine ses çıkaramadılar.


 • Kur’an ve Evren

  Kur’an ve Evren

  Güneşin, Ayın, Yıldızların, Gecenin, Gündüzün birbiri ardınca sapmadan gelişinin, yarattıklarının yaşamsal gereksinmelerini sürgit karşılamak için işlevlerini sürdüren, Yüce Allâhın sürgit mutlak hükümranlığını hatırlatan simgeleri olduğunu ancak Akıl yoksulu olanlar kavrayıp, anlayamazlar dedi. Rabbinin güç, kuvvetinin her yeri kapsadığını, her şeyi bilgi ile bilerek yaratan olduğunu anladığını, ayıp, kusurlarımdan arınıp, kendi isteğim ile Rabbime yöneldim. Yüce Allâhtan başka İlâh edinip, ortak koşmaktan, haksızlık eden olmaktan vaz geçtim dedi.