Son Gönderiler

 • Vicdansız Müslümanlık

  Vicdansız Müslümanlık

  ‘Vicdan Böyle Buyurdu’ kitabının yazarı İlhami Güler “Söylemekten doğan zarar, söylememekten doğan zarardan daha azdır” diyor. Kur’an, Allah’ın kendi yarattığı (91/8) insan vicdanı/aklı, insan dili (Arapça), insan (Hz. Muhammed) aracılığı ile insanlara (Araplara) hitabıdır. 610 ile 630 arasında vuku bulan bu hitabın/hutbelerin amacı-maksadı-muradı-hedefi-gayesi, insanın cehaleti-geleneği-hevası içinde kaybolmuş vicdanını (basiret-lübb) tekrar diriltmektir. Bu bağlamda Kur’an, kendini hikmet, furkan, nur, tezkire, ziya, rahmet olarak niteler. Kur’an açısından ‘din’ iman, ibadet ve ahlak (siayaset-iktisat-hukuk) olmak üzere hayatın bir tarz-tutum-tavır-hal olarak yaşanmasıdır. Ayetler (Kur’an-Vahy), oluştukları dönemde toplumsal hayatta olup-biten bazı olayların-olguların ve durumların, Allah tarafından değerlendirilmesidir. Bir de, geçmişte vahiy/peygamber gönderilmiş toplumların tutum ve tavırlarının değerlendirilmesi (Kıssa) vardır.


 • Türkiye’de eğitim düşüncesinin sönüklüğü

  Türkiye’de eğitim düşüncesinin sönüklüğü

  Günümüzde eğitim tartışmalarının güzergâhındaki değişimi anlamak için, eğitimin çeşitli boyutlarına dair sistemsel bir düşüncenin var olup olmadığına bakmak gerekir. Türkiye’de eğitimle dahası okulla ilgili çelişkili ve karman çorman sözlere çokça şahit olunduğu dikkate alınırsa sistemli bir düşünceden söz edilemeyeceği kendiliğinden anlaşılır.


 • Amerika, sen nesin?

  Amerika, sen nesin?

  Kissinger’da, Reagan’da, Bush’ta gösterdiği devamlılık bakımından toplumsal bir temeli haiz olduğu aşikar Amerikan pragmatizmi, Trump ile birlikte adeta marazi bir boyut kazanmış durumda: “Ben Amerika’yım, haddini bil, küçük adam! –küçük adamlar!” kompleksi, “Amerikan ruhu”ndaki emperyal hücrelerin onun üzerinden metastaz yaparak bir bakıma küresel arenada dengesizce boy göstermeye başladığını anlatıyor.
 • Engin Ardıç’a soru: Cehalet caiz midir?

  Engin Ardıç’a soru: Cehalet caiz midir?

  Öncelikle, Türkiye’de “aşı karşıtı” yalanıyla çarmıha gerilen bir kitlenin olmadığını aksine aşı mafyasının var olduğunu belirterek başlayalım. Ancak Rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen zararlı aşılara itiraz eden bir kitle var. Mesele, Cem Uzan’ın eski elemanı Ardıç’ın yazdığı gibi değil. • Şarbon ve biyolojik silahlar

  Şarbon ve biyolojik silahlar

  Bayram sürecinde Ankara Gölbaşı’nda 50 kadar büyükbaş hayvanın şarbondan öldüğü ve bölgenin karantinaya alındığı haberleri yayılmıştı. Haber doğruydu ve şarbon ithal hayvanlarda görülmüştü. Hayvanlar şarbonlu olarak ithal edildiği gibi sonradan da bulaşmış olabilirdi? Veterinerler şarbonlu ithale pek ihtimal vermiyor ise de biz bu fikre katılmıyoruz. Yaşadığımız dünyada her şey mümkün.


 • DOLAR: Finansal bir hayalet

  DOLAR: Finansal bir hayalet

  Para her türlü malvarlığı ve güce dönüşebilecek şekilde tabir edilmiş bir hayalete benzer. Girebildiği yani tedavülde olduğu her yerde bu yeteneği ile ortama müdahale edebilir. Bugün doların adeta kötü bir hayalet gibi küresel sistemde varlık bulması, sistemin onun tedavülüne geçit veren karakterinden kaynaklanıyor. • Tarih Malazgirt ile başlar

  Tarih Malazgirt ile başlar

  Malazgirt 1071, alelade bir tarih yerine konulamaz, milat gibi görülmesinin arka planında Türkiye’nin nomosunu oluşturan temeller, yani İslam-Türk-ehli sünnet-gaza omurgası vardır. Malazgirt Savaşı üzerine Türk düşüncesinin ciddi biçimde eğildiğini söylemek çok zor. Meseleyi sadece bir muharebeye teşmil etmekten ziyade Türkiye’de düşüncenin, siyasal alanın, iktisadi arayışların, ideolojilerin yönlerini belirlemede mikyas kabul etmek gerekir.


 • Katolik kiliselerindeki taciz olayı ve Evanjelikler

  Katolik kiliselerindeki taciz olayı ve Evanjelikler

  Tarihi-teolojik rekabet-düşmanlıklar bir yana, Papa Franciscus’un Kudüs ve göçmenler konusu başta olmak üzere, önemli bazı teo-politik konularda Trump-Pence yönetimi ve dolayısıyla Evanjelikler-Neoconlar ile ters düştüğü biliniyor. Katolik kilisesine yönelik pedofil olayının Papa’nın İrlanda ziyareti öncesinde tekrar gündeme ge(tiri)lmesinde de Neoconlarla işbirliği halindeki Evanjeliklerin ve dolayısıyla Trump-Pence’in rolü düşünülebilir.


 • ‘Dizilerle olumlu Türkiye imajı’… Emin misiniz?

  ‘Dizilerle olumlu Türkiye imajı’… Emin misiniz?

  Toplumsal hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen tv dizilerinin üretimi hızla sürerken, dizi ihracatı da artıyor. Cumhurbaşkanı’nın da eleştirdiği Muhteşem Yüzyıl’ın hala en fazla ihraç edilen dizi olduğu, sorunlu içerikle malul diğer dizilerin ortalıkta cirit attığı bir vasatta ‘dizi ihracatı güzellemesi’ni bir kez daha düşünmekte fayda var gibi.


 • BM’nin dünya barışına katkısı var mı?

  BM’nin dünya barışına katkısı var mı?

  Her ne kadar BM’nin dünya barışını sağlama konusunda göstermiş olduğu eksik, taraflı, ABD hegemonyasındaki yanlı kararları her zaman eleştiriliyor olsa da dünyada bağımsız, tarafsız, ilkeli ve ahlaki temeller üzerine kurulmuş ulus-üstü kuruluşlara ihtiyaç var.


 • Trump için çanlar çalıyor mu?

  Trump için çanlar çalıyor mu?

  ABD’deki bazı uzmanlar şimdiden Trump için çanların çalmaya başladığını düşünüyor. Ancak Trump’ın yargılanabilmesi için hala en önemli koşul yerine gelmiş değil ve kısa vadede gelecek gibi de gözükmüyor: Cumhuriyetçi Parti’nin Trump’ın yargılanmasının önünü açması…

 • Haydut devlete karşı isyan

  Haydut devlete karşı isyan

  ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” sloganıyla çerçevelenen, yeni saldırı, şantaj ve baskı politikası küresel alanda fay hatlarını hareketlendirdi. 1945 sonrası kurulan ittifak düzeni giderek esnemeye ve dağılmaya yüz tutuyor. Sadece ABD’ye rakip Rusya, Çin ve İran değil, müttefik olarak değerlendirilen İngiltere, Fransa ve Türkiye de Washington’un saldırgan politikaları karşısında ya ortaklıklarını güçlendirme yoluna gidiyor ya da yeni ittifak yapılarını hayata geçirmenin yolunu arıyorlar. Washington, küresel alanda “haydut devlet” ilan edilme noktasına yaklaşırken, kendini hem yalnızlaştırıyor hem de marjinalleştiriyor.


 • Putin’in Rusça hamlesi

  Putin’in Rusça hamlesi

  Putin’in ülkedeki etnik azınlıkları doğrudan etkileyecek Rusça yasasını onaylaması, 35 resmi dilin bulunduğu Rusya’da, özellikle Kafkasları fena halde tedirgin etmiş görünüyor. Yasaya göre Rusça hariç ülkede kabul gören diğer 34 resmi dil, eğitim dili olarak seçmeli bir hale getirilip haftada iki saate indirilecek. Kuzey Osetya lideri Rusya’nın aldığı kararı tanımadığını açıkladı. Çerkes, Çeçen ve diğer Kafkas toplumlarından kararı kınayan açıklamalar geldi. Görünüşe göre Rusya, yeni bir Kafkas trajedisi peşinde.