Kitap Tanıtımı: Türk’ün Atası Oğuz Kağan

Kitap Tanıtımı: Türk'ün Atası Oğuz Kağan

Kitap Tanıtımı

Türk’ün Atası Oğuz Kağan

Tarihi İnsan Yazar etiketiyle Erdem Yayın Grubu’nun hazırladığı, Haşim Şahin hocamızın editörlüğünde Türk Büyükleri Serisi’nin meyvelerinden biri olan Saadettin Yağmur Gömeç hocamızın kaleme aldığı Oguz Kagan isimli eserini ele alacağız. Serinin amacı genç nesillere Türk Büyüklerinin hayatından ahlaki, kahramanlık, yiğitlik gibi unsurlar üzerinde durarak Türk Büyüklerini gençlerimize tanıtmaktır. Bu sebeple tarihimizin önemli bir büyüğü Oguz Kagan’ı tanıtma görevi ise Genel Türk Tarihi alanın uzman isimlerinden değerli hocamız Saadettin Yağmur Gömeç’e düşmüştür.

Eser ilk olarak Oguz Kagan’ın kimliğini sorgulama ile başlamaktadır. Oguz Kagan kimi âlime göre Büyük Hun Yabgusu Börü Tonga iken kimine göre ise Türklere gönderilmiş bir peygamberdir. Her iki iddia da bulunanların haklı yanları bulunduğu Gömeç hoca belirtmektedir. Biz bu eserde aslında Oguz Kagan’ın kim olduğunu okuyacağız. Gömeç hoca da, Oguz Kagan’ın Börü Tonga yani Mo-tu (Mete) olduğu kanaati üzerinde sıkça durmuştur. Mo-tu’nun babası Tümen (Teoman) tarafından eşinin telkinleri ve sinsi planları ile Mo-tu’yu Yüeh-chilere rehin olarak gönderilmesine ve onların elinden kurtularak zamanla babası tarafından kendine verilen orduyu sadakatle yetiştirip babası Tümen’i bir sürek avında öldürmesine ve sonra bütün Türk boylarını itaati altına alıp, giriştiği önemli fetihler anlatılmaktadır. Burada Oguz Kagan kimliğinin Mo-tu üzerinden ele alındığını görüyoruz. Tabii bunun yanı sıra Oguz Kagan kimliğinin İslami varyantlar taşıyan Oğuz-namelerde ise Türklere gönderilmiş bir peygamber olarak görüldüğü belirtilmiştir.

Oguz Kagan Kim sorusunun ardından ise Oğuzlar’ın etimolojisi ve Oğuz kelimesinin manası ve Oğuzların yurdu üzerine bilgiler aktarılmıştır. Destan ve Oguz Kagan Destanları ele alınmış Türk tarihinde Destanlar üzerine çalışma yapmış önemli isimler:  Ziya Gökalp, Rıza Nur ve Basri Gocul’un bu destanları nazım şekline sokma uğraşlarından bahsedilmiştir. Oğuz Destanlarının kaynağı olarak ise İlhanlı Tarihçisi Reşidüddin’in “Cami’üt Tevarih” adlı eserinin ikinci cildinde ki Tarih-i Oguzân ve Türkan bölümünün gösterildiğine değinilmiştir.

Elimizde ki Oğuz Destanlarına ise merhum Zeki Velidi Togan hocadan yararlanarak ulaştığına değinir Gömeç hoca. Gömeç hocaya göre ise Oğuz-nameler değerlendirilirken önce İslam öncesi unsurları barındıran Uygur Türkçesi’nin temel alınmasına dair bir vurgu yapılmıştır.

Oğuz Destanları ve Destanların varyantlarından bahsedildikten sonra ise Oğuz Kagan’ın destansı hayatı konu edinmiş, Oguz’u yine onun adına düzülen Oğuz-namelere göre doğumundan ölümüne kadar başından geçen olaylar anlatılmıştır. Üslup olarak gençlerin zihinlerinde yer edebilecek biçimde öyküsel olarak anlatılmıştır. Türk boylarının ortaya çıkışı hoş bir üslup ile okura aktarılır.

Belirttiğimiz üzere Türk Büyükleri Serisi genç nesillere Türk Büyüklerini tanıtmak amacıyla ele alınmıştır. Erdem Yayın Grubunun hazırladığı Türk Büyükleri Serisi: Oguz Kagan, Nizam’ül Mülk, Babür Şah, Selahattin Eyyubi, İmam Maturudi, Barbaros Hayrettin ve II. Abdülhamit gibi Türk Büyüklerinin hayatlarını bu seri içerisinde genç nesillere tanıtmak için hazırlanmıştır. Bu serinin liselerimizin kütüphanelerinde yer almasını umut ederim.

Erdem Yayın Grubuna ve bu eserlerin hazırlanmasına vesile olan değerli hocalarımız Haşim Şahin, Sadettin Yağmur Gömeç, Erkan Göksu, Abdülkadir Turan, Canan Kuş Büyüktaş, Ramazan Biçer, Necmettin Alkan ve Hüseyin Serdar Tabakoğlu hocalarımıza teşekkür ederiz.

Eyüp Yılmaz